Det enestående selv

Det krav, der mere end andet rammer os i dag, er kravet om at være enestående – i ordets dobbelte betydning: Jeg skal for det første være unik, autentisk, mig selv. Og for det andet skal jeg stå ene, altså være et autonomt og myndigt individ, der står stærkt, fordi jeg er uafhængig af andre. Problemet er bare, at det er et krav, det er umuligt at leve op til. For hvornår er jeg egentlig helt autentisk? Og hvornår er jeg helt uafhængig af andre?

Faget fungerer som en studiegruppe, hvor vi læser én bog fra ende til anden, nemlig bogen ”Hvorfor er vi så enestående?”. Det er en bog, der tegner en idéhistorisk linje fra Renæssancen og Reformationen helt op til vor tids x-factor og forsøg på at realisere os selv. Vi skal nå frem til den pointe, at det enestående selv på én gang er verdenshistoriens største bedrag, og dog det største, man kan hjælpe et andet menneske til at blive.

På vej derhen tager vi os tid til at dykke ned i etiske dilemmaer om individualisme, myndighed, frihed, ansvar, vilje, religiøsitet, autenticitet og ikke mindst kærlighedens dobbelthed.

eksistensfag det enestaaende selv