Det gådefulde univers

 

30.juli – 5. August 2017

Den astronomiske interesse er så aktuel som nogensinde. Måske fordi den astronomiske og astrofysiske videnskab gør epokegørende landvindinger med stor hast. Universet er en stadig kilde til fornyet viden, erobring – og evig undren.

Det gådefulde univers er først og fremmest gådefuldt ved, at det er der. Mennesket har gennem århundreder forsøgt at fravriste universet svar. Astronomer og astrofysikere har brudt koder og fundet nogle af svarene, men hver gang vi finder nye svar, giver det anledning til atter nye spørgsmål.

PROGRAM
På astronomikurset præsenteres vi for noget af den allernyeste frontforskning.

På kurset beskæftiger vi os også med astronomi i bred forstand: fra at kunne finde vej på himlen, over det videnskabshistoriske og frem til de allernyeste opdagelser og erkendelser. Undervejs møder vi forskere og diskuterer deres arbejdsresultater. Vi laver sol-observationer, kigger i astronomiske kikkerter, får hjælp til praktisk stjernekiggeri osv. Hver dag rummer desuden en både astronomisk og mytologisk introduktion til ’dagens stjernebillede’.

Kurset vil samtidig være et ægte højskolekursus, hvor samværet, samtalen og mødet med andre har en central plads i en ramme af morgensamlinger, foredrag, ekskursioner, workshops samt sang og fest. Vi indleder således hver dag med en morgensamling, hvor vi ’lukker dagen op’ og sætter kursustemaet i perspektiv.

FOREDRAG
Hans Kjeldsen, professor ved Institut for fysik og astronomi, Aarhus Universitet: Det gådefulde univers – introduktion til universet med de allerseneste forunderlige og fascinerende forskningsnyheder

Anja C. Andersen, lektor på Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Instituttet (NBI), Københavns Universitet: Hvad kosmisk støv har lært os om universets udvikling

Mia Lundquist, postdoc, Aarhus Universitet og Heidelberg: Exoplaneter ’stripper’ i varmen

Uffe Gråe Jørgensen, lektor, NBI, Københavns Universitet: Exoplaneter og astrobiologi

Rane Willerslev, professor, Institut for Bioscience – Arctic Research Center, Aarhus Universitet. Kunsten at forføre en elg. Fællesforedrag.

Carsten Kolby Kristiansen, tidl. højskoleforstander: Det gådefulde univers – noget om mødet mellem fysik og poesi

DEN ASTRONOMISKE MARKEDSPLADS
‘Den astronomiske markedsplads’ er et modulsystem af vidt forskellige workshops, som kursusdeltagerne kan vælge imellem fra dag til dag. De enkelte workshops er beregnet til diskussion og fordybelse i forlængelse af spørgsmål, der rejses i løbet af kurset under foredrag osv. Temaerne kan f.eks. være:

  • Aktuel astronomi – og seneste forskningsnyt
  • Planeterne og månerne i solsystemet
  • Nye exoplaneter
  • På rundtur i Mælkevejen
  • Lys´partikkel- og bølgeegenskaber illustreret med forsøg
  • Den etiske rumrejse
  • Silkeborg – en kunstby
  • … eller andre emner, der trænger sig på under kurset

Underviserne på ‘Den astronomiske markedsplads’ er Hans Kjeldsen, Erik Lindebjerg og Hans Buhl.

EKSKURSIONER
Studietur til Kongernes Jelling

  • Vi introduceres til sammenhængen mellem astronomi, matematik, tidlig kristendom og vikingetid med udgangspunkt i formationer og symboler ved Kongernes Jelling.
  • På vejen hjem tager vi forbi Gudenåens og Skjernåens udspring, med enestående natur.

På samme tidspunkt afholdes botanikkurset Danmarks vilde planter på højskolen. Der vil være fælles morgensamlinger spisning og fælles foredrag med dette kursus.

Velkommen til et inspirerende astronomikursus på Silkeborg Højskole!

Hans Kjeldsen, professor i astronomi ved Aarhus Universitet
Erik Lindebjerg, tidl. højskolelærer
Carsten Kolby Kristiansen, tidl. højskoleforstander
Michael Rasmussen, højskolelærer