Kierkegaard og Reformationen

OBS. Venteliste

23. – 29. juli 2017

‘Viljen til frihed’

Her 500 år efter Reformationen lader vi nogle af landets fremmeste formidlere tage Kierkegaard og Reformationen op til fornyet diskussion og forfølger sporet helt op til konkurrencestaten, vores egen tid og vores egne problemer med at komme overens med viljen til frihed.

For 500 år siden skød Luther Reformationen i gang med opslaget af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Han reformerede Europa og gav frihed til den enkelte. Vilje og frihed står som centrale temaer for Luther. Han forsvarede sig efter sigende med ordene: ”Jeg står her og kan ikke andet”. Han følte sig med andre ord på én gang fri og bundet. Hans reformation var udtryk for en bemærkelsesværdig vilje til frihed. Og dog mente han, at viljen var trælbundet. Mennesket er ikke frit men fanget i arvesynden og kan ikke ikke synde.

For Søren Kierkegaard er arvesynden en afsindig tanke. Man kan ikke blot prædike synd for derefter at prædike nåde. Derfor påbegynder han det, man kunne kalde en reformation af reformationen. I stedet for at tage udgangspunkt i dogmerne, går Kierkegaard via de psykologiske fænomener som angst, fortvivlelse, mismod for at vise, hvordan det går til, at et menneske ikke bliver sig selv men mister sig selv. Ifølge Kierkegaard står der intet i vejen for menneskets frihed. Men denne intethed afføder netop angst. Og det er altid i angsten for ikke at blive elsket, at et menneske bedrager sig selv for kærligheden.

FOREDRAG

Luther og Kierkegaard – At sige det gamle på ny
Ved Anders Kingo, dr.theol og sognepræst

Velfærdsstat og konkurrencestat i luthersk perspektiv
Ved Jørn Henrik Petersen, dr.phil. og professor

Det lutherske hos Kierkegaard. Og den litterære inspiration hos Martin A. Hansen
Ved Anders Thyrring Andersen, forfatter og sognepræst

Håbet til Døden – Om sygdom og håb i det offentlige
Ved Cathrine Kingo, psykolog

Inkarnationens æstetik – Når ordet bliver kød, i kunst og kristendom
Ved Lilian Munk Rösing, ph.d. og lektor i litteraturvidenskab

Tankefrihedens nødvendighed – Kierkegaard, Heidegger og Hannah Arendt
Ved Peter Aaboe Sørensen, adjunkt i idéhistorie

Meddelelsens paradoks … Eller om hvorfor Kierkegaard ikke bare sagde det, som det er
Ved Henrik Jøker Bjerre, lektor i filosofi og ph.d.

Kierkegaards identitetsbegreb i historisk belysning fra Goethe til Henrik Pontoppidan
Ved Børge Kristiansen, prof.emer. og dr.phil.

Det enestående selv – Kierkegaards paradoksale reformation
Ved Christian Hjortkjær, ph.d. og kursusleder

KURSETS RAMMER

Ugen kommer til at byde på et kierkegaardsk indhold i en grundtvigiansk ramme. De faglige foredrag vil bidrage med eftertanke om Gud, eksistens, kærlighed og meget mere til den efterfølgende diskussion. Men eftertanken får lov at følge med videre i den grundtvigianske højskoleramme af kaffe, fællessang og folkelighed. Der bliver højt til loftet og plads til historie og tradition i en uge med højskoleånd for både unge og ældre ildsjæle.

KULTUR OG NATUR

Vi skal have noget til både tanke og krop, sjæl og legeme. Derfor byder ugen også på sejltur på Silkeborg-søerne, koncert, studiegrupper, besøg på Asger Jorn Museet og selvfølgelig en afsluttende festaften.

 

Christian Hjortkjær, højskolelærer, ph.d og kursusleder

Jan Lundum, viceforstander og kursusleder

 

Kurset foregår samtidig med Natur- og kulturvandringer.