fbpx
højskole i en coronatid

 

Sommerhøjskole i en coronatid

sidst opdateret d. 12. april 2021

Siden her vil blive opdateret, når vi får myndighedernes retningslinjer for afholdelse af sommerkurser på landets folkehøjskoler. Punkterne nedenfor tager således udgangspunkt i retningslinjerne fra sommeren 2020. Vi forventer et lignende setup i 2021.

COVID-19 har siden marts 2020 sat sit præg på højskolelivet såvel som alle andre steder i samfundet. Vi på Silkeborg Højskole har indrettet os efter retningslinjerne og har gentænkt undervisning, måltider og rammerne for socialt samvær, og efter en række succesrige sommerkurser og et vellykket efterårssemester 2020 har vi efterhånden god erfaring ud i at drive højskole i denne nye virkelighed.

Vi gør alt i vores magt for at sikre, at skolen er sundhedsmæssigt sikker grund for alle, der færdes her. Det er et stort arbejde, som vi alle har del i, og successen står og falder med, at også kursisterne tager personligt ansvar.

I sommeren 2021 er fokus fortsat på høj (personlig) hygiejne- og rengøringsstandard samt kontinuerlig opmærksomhed på at holde afstand til de medkursister, man ikke er i “familiegruppe” med.

Dette gør vi for at hindre smittespredning under sommerkurserne:

  • Alle kursister skal ved ankomst fremvise coronapas eller negativ test, der ikke må være ældre end 72 timer
  • Programpunkter tilrettelægges under hensyntagen til retningslinjerne
  • Måltider foregår som bordservering og betjent buffet
  • Flest mulige aktiviteter foregår udendørs
  • Kursister opdeles i mindre grupper jf. gældende retningslinjer/tilladte forsamlingstal
  • Vi har ekstra fokus på kontinuerlig rengøring af især kontaktpunkter
  • Vi giver anvisninger til personlig hygiejne samt brug af toiletter og baderum
  • Svømmehallen vil være lukket hele sommeren med undtagelse af enkelte programpunkter (Et krav i sommeren 2020 – Vi håber at retningslinjerne lempes i sommeren 2021).
  • Sovesale indrettes med plads til mindre grupper jf. gældende retningslinjer/tilladte forsamlingstal

Listen opdateres løbende, og særlige præciseringer vil fremgå af deltagerbrevet, som sendes ud ca. fem uger før kursusstart.

Et fælles ansvar
Som kursist har du et medansvar. Vi sætter retningslinjerne og henstiller til, at du naturligvis efterlever dem ved fx at sørge for at vaske hænder, inden du forlader dit værelse, spritter af mellem aktiviteter, holder afstand til dine medkursister og også på Silkeborg Højskole som i resten af samfundet efterlever sundhedsmyndighedernes corona-retningslinjer. 

Vi ville gerne være gæstfri, men …
For at mindske risikoen for smitte er det ikke tilladt at invitere personlige gæster på visit på højskolen under sommerens kurser. 

Er du i risikogruppen?
Vi sørger for at indrette skolen og tilrettelægge programmet, så alle regler om afstand og hygiejne kan efterleves af alle. Men deltagelse i et sommerkursus med en stor grad af socialt samvær er naturligvis en risiko, som tages på den enkeltes eget ansvar. Vi forbeholder os retten til at afvise/hjemsende kursister, der viser tegn på sygdom.

Sygdom
Meld afbud inden kurset, hvis du føler dig sløj. Vi refunderer din kursusbetaling (ekskl. 500 kr. i administrationsgebyr) mod fremsendelse af lægeerklæring eller positiv COVID-19 test. Læs mere om vores afbudspolitik under Praktisk og priser.

Hvis du under dit ophold får symptomer på COVID-19, skal du tage hjem hurtigst muligt og så vidt muligt undgå brug af offentlig transport. Du isoleres på højskolen indtil hjemrejse er mulig og må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Bliver en kursist konstateret smittet med COVID-19, skal alle kursister i familiegruppen hurtigst muligt tage hjem og må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Vi forbeholder os desuden retten til at sende dig hjem, hvis du bliver syg under opholdet eller ikke følger retningslinjerne.