Information /
Sommerkurser i en coronatid

Sidst opdateret d. 27. maj 2020

Gennemføres sommerkurserne 2020?
Ja, det er vores plan at gennemføre sommerkurserne. Regeringen har meldt ud, at vi får lov at åbne op igen fra den 27. maj. Vi arbejder således ufortrødent videre med planlægningen af vores spændende sommerkurser, der efter planen løber af stablen i ugerne 26-32. Når det er sagt, gør vi os selvfølgelig overvejelser om, hvordan vi på ansvarlig vis kan gennemføre kurserne. Vi ved allerede nu, at det kommer til at foregå under anderledes rammer end vanligt med diverse sundhedsmæssige justeringer og praktiske foranstaltninger.

Vi er dog meget afhængige af, at alle kursister hjælper til med at følge reglerne. Vi vil ikke lege politi, men forstanderen skal kunne skrive under på, at skolen er sundhedsmæssigt sikker grund for alle, der færdes her. Det er et stort arbejde, som alle har del i.

Overordnet handler det om øget hygiejne, rengøring og afstand til de medkursister, man ikke er i “familiegruppe” med.

Hvad gør I for at hindre smittespredning under sommerkurserne?
Som minimum bliver der tale om følgende ændringer:

  • Måltider foregår som bordservering og betjent buffet
  • Vi rykker nogle aktiviteter udendørs
  • Kursister opdeles i mindre grupper jf. tilladte forsamlingstal
  • Vi ændrer om nødvendigt i programpunkterne
  • Vi højner rengøringsfrekvensen
  • Vi giver anvisninger til personlig hygiejne samt brug af toiletter og baderum
  • Svømmehallen vil være lukket hele sommeren
  • Sovesale i uge 26 og 30 deles op i mindre grupper og fordeles i flere lokaler jf. tilladte forsamlingstal

Listen vil løbende blive opdateret her på siden, og en yderligere præcisering vil også fremgå af deltagerbrevet, som sendes ud ca. fem uger før kursusstart.

Jeg har fortrudt min tilmelding – hvad gør jeg?
Hvis du allerede nu ved, at du ikke ønsker at deltage i det kursus, du er tilmeldt, er det meget vigtigt, at du meddeler os det hurtigst muligt, så vi kan tilbyde pladsen til en anden. Af hensyn til andre kursister samt det store planlægningsarbejde, der ligger til grund for et kursus, har vi brug for et retvisende billede af, hvor mange deltagere, vi kan regne med. Vi refunderer din fulde indbetaling.

Får jeg mine penge retur, hvis kurset aflyses?
Ja, og vi vil bestræbe os på at melde en evt. aflysning ud i god tid, så du kan nå at lægge andre planer for sommeren.

Jeg er i risikogruppen – hvad gør jeg?
Vi sørger for at leve op til kravene for genåbning. Men deltagelse i et sommerkursus med en stor grad af socialt samvær er naturligvis en risiko, som tages på den enkeltes eget ansvar. Vi forbeholder os retten til at afvise/hjemsende kursister, der viser tegn på sygdom.

Dobbeltværelse eller enkeltværelse?
Denne sommer er det desværre ikke muligt at ønske dobbeltværelse, med mindre du i forvejen kender din bofælle. Enkeltværelse koster 5200kr.

Personlig hygiejne
Her på højskolen – som i resten af samfundet i denne tid – skal du være ekstra opmærksom på din personlige hygiejne. Vask hænder, inden du forlader dit værelse, og når du kommer retur. Derudover bedes du vaske eller spritte hænder, hver gang du skifter lokale – fx mellem aktiviteter, inden måltider og naturligvis i forbindelse med toiletbesøg.

Forventninger
Som kursist har du et medansvar. Vi sætter retningslinjerne og henstiller til at du naturligvis efterlever dem ved fx at sørge for at vaske hænder, inden du forlader dit værelse, holder afstand til dine medkursister og også på Silkeborg Højskole efterlever sundhedsmyndighedernes corona-retningslinjer. Meld afbud til kurset, hvis du føler dig sløj – du får naturligvis dine penge retur. Vi forbeholder os desuden retten til at sende dig hjem, hvis du bliver syg eller ikke følger retningslinjerne.

Test inden ankomst
Vi opfordrer alle kursister til at lade sig teste hjemmefra inden kursusstart.

Grupper
Det generelle afstandskrav mellem to mennesker er en meter, men familiegrupper undtages fra dette krav. En familiegruppe må være op til 20 personer. En familiegruppe deler gang, toiletter og bad. 

Gæster
For at mindske risikoen for smitte, kan I ikke have besøg af gæster på højskolen.

Sygdom
Hvis en kursist får symptomer på COVID-19, skal vedkommende tage hjem hurtigst muligt – og så vidt muligt undgå brug af offentlig transport. Kursisten isoleres på højskolen indtil hjemrejse er mulig og må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Bliver en kursist konstateret smittet med COVID-19, skal alle kursister i familiegruppen hurtigst muligt tage hjem. Kursister/eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.