fbpx

Højskolelærer med kunst som hovedfag

På Silkeborg Højskole søger vi en højskolelærer til hovedfaget KUNST. Der er tale om et barselsvikariat i en 75%-stilling fra 1/8-23 til 30/6-24 med mulighed for forlængelse, da vi endnu ikke kender barselsperiodens slutdato. 

Den ideelle ansøger har en stærk kunstfaglig profil og erfaring inden for såvel teori og praksis. Vi forventer, at man som kunstlærer sætter sit personlige præg på undervisningen, og at man sikrer en fortsat udvikling af Silkeborg Højskoles kunstprofil og faglighed. Ud over hovedfagsundervisningen har man undervisning i mindst ét kunstvalgfag som fx grafik, skulptur eller tegning. Som kunstlærer skal du kunne inspirere højskoleeleverne til at arbejde med forskellige genrer og tematikker. 

Vi forventer desuden, at du:

  • selv praktiserer dit fag
  • har kunsthistorisk /-teoretisk viden
  • kan arbejde med flere stilarter og sætte diskussioner i gang om kunstens betydning i samfundet og for det enkelte menneske
  • vil stå i spidsen for højskolens kunstudvalg og sammen med elever udvikle på højskolens kunstdatabase over egen samling. 

Som højskolens kunstlærer er det en vigtig faktor, at du pædagogisk og fagligt kan favne elever med meget varieret erfaringsgrundlag. Her skal der være plads til de elever, der ønsker at opdage kunsten uden forkundskaber samtidig med, at den mere erfarne og kreative elev, der vil noget mere med kunstfaget, bliver både inspireret og vejledt på et fagligt solidt niveau.

Læs mere om kunstfaget

Livet som højskolelærer

Som højskolelærer skal du have lyst til at indgå i et alsidigt kostskolemiljø i tæt samarbejde med dine kollegaer. Vi forventer, at du har et godt blik for unge mennesker, at du kan favne deres forskelligheder, både fagligt og personligt, og vil gå ind i samværet med dem med hjertevarme og professionalisme.

Jobbet som højskolelærer betyder en alsidig hverdag, hvor cirka halvdelen af arbejdstiden er afsat til kostskolearbejde; fx aften-, og weekendvagter, elevsamtaler og aftenarrangementer som deltagelse ved foredrag og fest. Den anden halvdel af arbejdstiden består af 50% undervisning og 50% forberedelse.

I løbet af vikariatet vil desuden blive ansvarlig for én rejse. Rejserne spiller en vigtig rolle på Silkeborg Højskole, da disse kan øge elevernes opmærksom for andre kulturer, levevilkår og menneskelige dilemmaer og på den måde være et vigtigt led i deres dannelse. Studierejserne ligger placeret i september og marts måned og er af 10 dages varighed. Læs om vores rejser.

Tjenestebolig

Der er ikke bopælspligt for stillingen, men højskolen råder over en tjenestebolig, der kan tilbydes den rette kandidat fra september 2023.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 1. juni 2023 kl. 12. Ansøgningen sendes til: stilling@silkeborghojskole.dk. Det forventes, at der gennem ansøgningen vedhæftes eller henvises til eksempler på egne værker, der meget gerne må vise en kunstnerisk alsidighed.

Samtaler finder sted 6. juni 2023 fra kl. 11.30. Har du ikke hørt fra os inden da, er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte viceforstander Jan Hamborg Lundum på mail jl@silkeborghojskole.dk.

Om Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole er en levende og ambitiøs, almen dansk folkehøjskole med et bredt undervisningstilbud med vægt på musik, friluftsliv, politik, kunst, keramik og idræt samt eksistentielle og æstetiske fag.

Silkeborg Højskole er oprettet af FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund) med rod i den grundtvigske højskoletradition. Skolen ligger midt i Søhøjlandets enestående natur og har veludstyrede faciliteter (idrætshal, fitnesslokale, musikhus, kunstværksteder mv.), og samtlige værelser er med udsigt til den smukke natur. Desuden har skolen egen svømmehal. Skolen udbyder både lange kurser (august – juni) og korte sommerkurser (juni – august) og har ca. 140 årselever.