fbpx
Eleverne på Silkeborg Højskoles politikhold søger en ny underviser

Højskolelærer til Politik og debat

Silkeborg Højskole søger en højskolelærer til vores hovedfag Politik og debat. Der er tale om en 75%-stilling i barselsvikariat med ansættelse fra mandag den 14. november 2022  (eller hurtigst muligt derefter og senest 1. januar 2023) til 31. juli 2023. Der er mulighed for forlængelse, da vi endnu ikke kender orlovens slutdato. 

Samfund, debat og retorik på skemaet

“Silkeborg Højskole er et frirum til at tænke selv – med tanke for andre.”  Det er vores motto, og med det ønsker vi at skabe et frirum og et fællesskab, hvor vi sammen danner mennesker og medmennesker. Her handler det om at blive til nogen frem for kun til noget. 

Vi søger vi en engageret højskolelærer til hovedfaget Politik og debat. Faget beskæftiger sig med feltet i bred forstand og har øje for både Christiansborg, erhvervsliv, civilsamfund, enkeltpersoner og organisationer. Vi ønsker med faget at skærpe elevernes sans for at lytte, debattere og forholde sig kritisk til både det skrevne og det talte ord, så de får selvtillid og værktøjer til selv at deltage i samfundsdebatten.

Som højskolelærer i Politik og debat skal du have interesse for og viden om samfund og debat og gerne erfaring med retorik, så du kan undervise og udfordre vores elever med dit personlige og faglige engagement.

Ud over at undervise i Politik og debat, er det en forudsætning, at du kan undervise i ét eller flere af højskolens eksisterende fag. Det ideelle vil være, hvis du kan undervise i eksistensfaget Køn & krop, men vi er også åbne over for dine idéer til et nyt fag på skemaet. 

Højskoleliv og arbejdsliv forenet

Vi søger en højskolelærer, der har lyst til at indgå i et alsidigt kostskolemiljø og som er optaget af faglig sparring og tværfagligt samarbejde. Desuden skal du engagere dig personligt i det pædagogiske arbejde med højskoleeleverne i og uden for undervisningen. Du vil derfor også komme til at indgå i andet program end det faglige – herunder aften- og weekendvagter. 

Som led i stillingen vil du som politiklærer have ansvar for Silkeborg Højskoles deltagelse i RØST (talerarrangement i Operaen) og for vores deltagelse på Folkemødet på Bornholm.

I sommerperioden vil du være én af to lærere, der har ansvar for familiekurset Kreativitet og leg for børn (7+) og voksne. Kurset ligger i uge 27, 2023. De øvrige uger vil være afsat til henholdsvis ferie og undervisningsfri periode. 

Om Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole er en levende og ambitiøs højskole med et bredt undervisningstilbud med vægt på musik, friluftsliv, politik, kunst, idræt & vandsport samt eksistentielle, æstetiske, socialvidenskabelige og pædagogisk-psykologiske fag. 

Silkeborg Højskole er en almen, grundtvigsk højskole med rødder i FDF. Vi forventer, at man som ansøger forinden en eventuel ansættelsessamtale har sat sig ind i højskolens værdigrundlag.

Læs mere om Politik og debat

Løn

Som højskolelærer indplaceres man efter undervisningsanciennitet på det statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFD’s hjemmeside. 

aNSØGNINGSFRIST OG ANSØGNINGENS FOKUS

Beskriv i din ansøgning:

  • din motivation for at søge en stilling som højskolelærer på Silkeborg Højskole samt dine højskolerelevante erfaringer.
  • hvad du mener, Politik og debat på Silkeborg Højskole bør indeholde, lidt om din undervisningserfaring og om, hvordan du har tænkt dig at gribe undervisningen an.
  • hvilke andre fag du kan undervise i.
  • hvordan du vil forholde dig til Silkeborg Højskoles værdigrundlag.

Ansøgningsfristen er 31. oktober kl. 12.  Samtaler vil finde sted på Silkeborg Højskole
4. november.

Ansøgningen sendes til viceforstander Jan Hamborg Lundum på stilling@silkeborghojskole.dk.