fbpx
Prisen består af fire dele. Basis, selve opholdet, studierejsen og evt. explorer-rejse

Brug beregneren til at regne en pris ud for dit højskoleophold. Prisen afhænger af opholdets længde, hvilken studierejse du vælger, og om du vælger en explorer-rejse.

Pris og tilskud

Sådan regnes prisen ud

Et højskoleophold ligger enten i forårs- eller efterårshalvåret og består af:
 • Basis-omkostninger:
  Tilmeldingsgebyr kr. 1.000, værelsesdepositum kr. 500, materialekonto kr. 1.500.
  Depositum og et evt. overskud på materialekontoen tilbagebetales, når opholdet slutter.
 • Højskoleophold.
  22 kursusuger i foråret eller 19 kursusuger i efteråret x ugeprisen, som i skoleåret 2022/2023 udgør kr. 1.600.
  Denne pris dækker: Kost, logi på dobbeltværelse, undervisning, højskolesangbog, T-shirt, elevbillede og udflugter i Danmark.
  Du er dækket af højskolens ungdomsrejseforsikring, når du rejser med højskolen til lande uden for Norden/EU.
 • Studierejse.
 • Hvis du vælger en Explorer-rejse, ligger den i forlængelse af højskoleopholdet.

Elevbetalinger vedrørende rejser, der ikke er med i prisberegneren

Måltider, transport og overnatning er indeholdt i alle studierejser undtagen Destination Østeuropa og Palæstina/Israel, hvor du selv skal betale for måltider.

Går rejsen til Palæstina/Israel må du evt. også påregne udgifter til vaccinationer.

Rabat ved forlængede ophold

Det er muligt at være på højskole i to perioder efter hinanden, så man for eksempel starter på et efterårsophold og lægger et forårsophold oveni. Hvis du vælger et højskoleophold i både efterårs- og forårssemesteret, får du rabat på prisen:
(19+22 uger) i alt 41 uger: Rabat kr. 3000.

MULIGHEDER FOR TILSKUD

Pitstop
Er du under uddannelse og har brug for en pause i studierne for evt. at finde glæden ved at lære igen, kan du komme på Silkeborg Højskole til nedsat pris. Skriv eller ring og fortæl os, hvorfor du har behov for et højskoleophold. Vi har mulighed for at reducere ugebetalingen med 300 kr. pr. uge for et begrænset antal studerende. Aftale om Pitstop-tilskud skal være godkendt inden skolestart.

Tilskud til unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse
Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (stx, hfx, htx, hhx eller en faglig uddannelse), har du mulighed for at få nedsat betalingen for et højskoleophold med 400 kr. pr. uge. Det er en forudsætning for støtten, at du er mellem 17½ og 25 år og gennemfører det kursus, du har tilmeldt dig. Kontakt højskolen for nærmere oplysninger.

Mentorordning
Hvis du har brug for vejledning og støtte fra en mentor, som du har kontakt til under hele højskoleopholdet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ring evt. til højskolen for at få nærmere oplysning. Som mentorelev bliver din betaling for højskoleopholdet reduceret med 400 kr. om ugen. Det er en forudsætning, at du er mellem 17½ og 25 år og får udarbejdet en uddannelsesplan forud for start. Ring evt. til højskolen for at få nærmere oplysninger.

Støtte til nordiske elever
Nærmere oplysninger om de nordiske landes forskellige støtteordninger fås på højskolens kontor.

OPTAGELSE PÅ SILKEBORG HØJSKOLE

Du optages på Silkeborg Højskole ved at udfylde tilmeldingsformularen. Du skal være fyldt 17½ år ved kursusstart. Du vil efter tilmelding få tilsendt bekræftelse pr. mail med oplysninger om betaling af indmeldelsesgebyr. En måned før kursusstart modtager du et brev med praktiske oplysninger.

Flere oplysninger?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så ring, skriv eller mail til os.

Tilmeld dig

Meld dig til et højskoleophold på Silkeborg Højskole

Fagene på højskolen

Du sammensætter dit eget højskoleophold af hovedfag, eksistensfag og valgfag.

Hovedfag: Kunst

Kunst bevæger sig i spektret mellem idé og eksperimenter til opøvelse af håndværk og klargøring af udstillinger.

Hovedfag: Friluftsliv

Med rejse til Norge. Det midtjyske Søhøjland pirrer vores sanser og udfordrer os, og vi mærker naturens rytme og skiftende farver.

Hovedfag: Idræt og vandsport

Vil du forbedre din kondition og udvikle dig kropsligt og personligt? Så er det her faget for dig!

Hovedfag: Musik

På musiklinjen kan du udvikle dit talent, dit øre for detaljer i musik, instrument-færdigheder og din brede musikalske forståelse.

Hovedfag: Politik & Debat

I politik & debat bliver vi sammen klogere. På flygtningestrømmen, grundloven, ghettopakker, bæredygtighed og ikke mindst på politisk debat. 

Hovedfag: Change Makers

Bliv klogere på projektledelse, gruppedynamik, social forandring og menneskerettigheder i et internationalt miljø. Undervisningen foregår på engelsk.

Eksistensfag

Du kan vælge to eksistensfag, når du sammensætter dit højskoleophold. Se listen over eksistensfag.

Valgfag

Du kan vælge tre-fire valgfag og fokusere på din interesse eller brede dig ud. Se listen over valgfag.