Det musiske menneske

I dette eksistensfag undersøger vi det at være menneske i en mangfoldig og ubegribelig verden. Sammen fordyber vi os i musikken og bliver klogere på hvordan musik hjælper os til at navigere i verden og skabe sprog for det ubegribelige.

Gennem forskellige musikalske indtryk (lydlandskaber, klassisk musik, populærmusik, filmmusik) vil vi sammen forholde os analytisk til både musik og tekster, og herudfra tale om forskellige temaer inden for musiksociologien og -psykologien. Vi skal sætte os ind i en forståelse af musikken som et universelt sprog, som følelsernes sprog og som meningsskaber.

valgfag sociologi