Det gode liv

Hvad er det gode liv, og hvilke elementer indeholder det?

Eksistensfaget ‘Det gode liv’ er et praksis- og diskussionsfag med rum til egne og fælles refleksioner.

Hver undervisningsgang tager udgangspunkt i enten et eksempel på eller et element i det gode liv.  Vi vil skriftligt og mundtligt reflektere over dagens tema og perspektivere til vores egne, individuelle definitioner af ‘Det gode liv’.

Temaer kan fx være:

– Slow living
– Body building / træningskultur
– Det spirituelle liv
– Karriere
– Livet som idealist
– De implicitte sociale koder
– Kærlighed og familie
– Ondskab
– Lykke