Foto: Ekaterina Krarup Andersen

Foto: Ekaterina Krarup Andersen

Krop og køn

På eksistensfaget Krop og køn forholder vi os teoretisk og praktisk til det at være et køn og befinde sig i en krop. Hvad betyder det fx, når de to ting ikke hænger sammen i en klassisk heteroseksuel forstand?

På faget vil du blive introduceret til nogle af de mange måder at tænke køn og krop på i dag. Vi undersøger retten til og over egen krop, og vi ser på nogle af de samfundsdebatter, der præger mediebilledet lige nu; #MeToo, samtykkelov, juridisk abort og øremærket barsel.

I den sammenhæng skal vi også undersøge mandens rolle i samfundet. Vi har fokus på temaer som mænds risikoadfærd på arbejdspladser, politisk radikalisering, drenge og uddannelse, mænd og vold og mænds sundhed. Maskulinitetstilgangen er en uhyre relevant vinkel til at forstå nogle af nutidens store globale spørgsmål i forhold til krig, fattigdom og vold, som har betydning også i en dansk kontekst.

Med kroppen som tematisk udgangspunkt vil vi også undersøger hekseri som udtryk for en kropslig, naturorienteret religion, kærlighed og kærlighedssprog, sex, graviditet, kropskultur, sygdom og kropsoptimering. Vi får besøg af en sexolog og parterapeut og en jordmoder, som vil oplyse om deres arbejdsfelt og professionelle virke og desuden give plads til spørgsmål og dialog.