fbpx

Maleri

På tur til bagsiden! Overordnet handler valgfaget Maleri om at få størst muligt kendskab til maleriet som kunstnerisk udtryksform. Maleriet er et af de ældste udtryksformer i verden. Det er gennem tiden blevet brugt til at formidle budskaber, tanker, følelser, til at stille spørgsmål og nogle gange give svar på det, vi ikke forstår. Med andre ord, maleriet kan være et sprog til at forstå sig selv og verden med.

Vi vil i undervisningen arbejde med forståelse af indhold, teknikker, form, komposition, farve, rytmik, fysik og materialekendskab samt lavpraktiske projekter som opspænding af lærred. Vi vil udforske værker af både afdøde og nulevende kunstnere og derigennem tilegne os en kunsthistorisk forståelse. Der vil være øvelser, der tager udgangspunkt i et eksistentielt indhold, og andre vil mere dreje sig om det formelle maleri, teknik, form osv.

Derudover skal vi snakke om, hvad det vil sige at være kunstner i dag. Hvordan kommer jeg ud? Hvor starter man, hvis man gerne vil udstille, og hvornår er man klar til det?

Flere valgfag