Økologi

Kan det at forbruge mindre være vejen til et rigere liv? Til større frihed?Kan det at dyrke sine egne gulerødder, i stedet for at købe dem i Brugsen, gøre livet enklere?

I Eksistensfaget Økologi arbejder vi ud fra en tro på, at en bæredygtig livsstil er vejen til en bedre fremtid for naturen, for kommende generationer og for resten af verden. Desuden er en mere bæredygtig og mindre miljøbelastende livsstil vejen til større trivsel for os selv! En bæredygtig fremtid kræver omstilling fra nogle af de forbrugsmønstre, vaner og måder vi tænker på i dag. Vi skal arbejde med den måde, vi indretter vores liv på, f.eks. med tekniske løsninger til en mere bæredygtig bolig, grøn husholdning, hvordan vores fødevarer er producerede, kemien i vores hverdag mv. Men vigtigst kræver det, at vi arbejder med den måde, vi tænker på. Vi skal blandt andet diskutere om glæden ved at træffe bevidste valg i vores liv er større end glæden ved at følge vores lyst og forbruge frit?

Vi besøger og lader os inspirere af folk, som har gjort alvor af det, de fleste bare taler om. Vi besøger et landbrug og en fødevareproducent. Vi arbejder med viden som sætter os i stand til at træffe bevidste forbrugsvalg og  til at indrette vores liv, så det lever op til vores idealer.

Her er plads til alle holdninger og forskelligheder, og der er plads til længsler og visioner om en bedre fremtid, ikke blot for os selv, men for mange flere….