Pædagogik

Dannelse og opdragelse finder ikke sted i et værditomt rum, og derfor er værdier og menneskesyn væsentlig for al pædagogisk tænkning. Pædagogikkens opgave er at finde frem til, hvordan vi opdrager til at finde balancen mellem det enkelte individs behov og det fælles. Det vil vi bl.a. gøre ved at stifte bekendtskab med forskellige “store” pædagogiske tænkere og arbejde med fagområder som:

  • Metodik og undervisning
  • Børne- og ungdomskultur
  • Kommunikation og samarbejde
  • Gruppestrukturer og teambuilding
  • Kompetenceudvikling og dannelse

Faget henvender sig både til dig, der kan bruge faget til egen personlig udvikling gennem en større faglig indsigt, samt til dig, der vil bruge højskoleopholdet som forberedelse til en uddannelse inden for undervisning og kommunikation.