Pædagogik

Pædagogik handler om opdragelse og dannelse, undervisning og læring. Hvad er vigtigt at kunne og lære for at leve vores samfund og i verden? Hvordan gribes opdragelse og undervisning an?

Opdragelse, læring og dannelse finder ikke sted i et værditomt rum, og derfor er værdier og menneskesyn væsentlige for al pædagogisk tænkning. En af pædagogikkens opgaver er at finde frem til, hvordan vi opdrager til at finde balancen mellem det enkelte individs behov og det fælles. 

Det vil vi bl.a. gøre ved at stifte bekendtskab med forskellige pædagogiske teorier, læringsmetoder og pædagogiske praksisser. I faget arbejdes med fagområderne:

  • Undervisning og læring
  • Børne- og ungdomskultur, leg og medier
  • Inklusion, diagnoser og udsatte børn
  • Opdragelse og dannelse

Alle har erfaringer fra barndommen, som kan inddrages når vi skal undersøge og diskutere hvad der har betydning, når vi dannes og uddannes.

Faget henvender sig både til dig, der er nysgerrig på pædagogik og til dig, der vil bruge den faglige indsigt som forberedelse til arbejde eller en uddannelse inden for undervisning og pædagogik.