Psykologi

Psykologi kan ikke bruges til at give et fuldstændigt billede af, hvad et menneske er. Psykologien er et meget nyttigt redskab til at beskrive det enkelte menneskes udvikling samt de almene træk, der knytter sig hertil. Samtidig kan psykologi være med til at kortlægge de processer, der finder sted mellem det enkelte menneske og dets omgivelser, hvor begge er i konstant forandring.

Kort sagt: Psykologien handler om, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som de gør. Vi vil arbejde med emner som:

  • Udviklingspsykologi – om arv og miljø, børns og unges identitetsdannelse
  • Socialpsykologi – om social identitet, gruppepsykologi, normalitet og afvigelse
  • Læringspsykologi – om læreprocesser, intelligens, fantasi og leg, motivation.

Faget henvender sig til dig, der ønsker en større faglig indsigt inden for de psykologiske discipliner, samt til dig, der vil bruge højskoleopholdet som forberedelse til en uddannelse inden for undervisning og kommunikation.