Psykologi

Hvad er et menneske? Psykologien giver os forskellige måder at anskue mennesket på og tilbyder en række psykologiske teorier til at forstå det enkelte menneskes udvikling samt de almene fælles træk, der knytter sig hertil. Samtidig er psykologien med til at kortlægge de processer, der finder sted mellem mennesker. At være menneske er dagligt at forsøge at forstå andres og egne handlinger, adfærd, tanker og følelser.

I faget psykologi vil vi undersøge hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som de gør. Vi kommer til at arbejde med temaer og områder inden for

  • Personlighed og identitet
  • Livshistorier og narrativ psykologi
  • Socialpsykologi – menneskers interaktion i sociale grupper og situationer
  • Psykiske diagnoser, recovery og diagnosekultur.