Sportspsykologi

Faget sportspsykologi tager afsæt i fascinationen af de store sportspræstationer og sætter den psykologiske dimension under lup. Vi vil arbejde med emner som:

 

 • Sportspsykologi og centrale begreber, myter, fup og fakta.
 • Toppræstationernes psykologi omhandlende individets vej(e) til at nå sit potentiale.
 • Holdidrættens psykologi, hvor ”det velfungerende team” karakteriseres.
 • Coaching og andre præstationsoptimerende redskaber
 • Pres og kriser. Hvad gør du, når du ikke når dit mål?

 

På faget vil vi arbejde med at definere egne mål i bred forstand. Du vil også blive præsenteret for en række grundlæggende psykologiske temaer, fænomener, begreber og redskaber, der anvendes i sportens verden, som for eksempel:

 

 • Identitet, selvværd, selvtillid og handlekompetence
 • Kognition
 • Motivation
 • Mindfulness
 • Eksistentialisme og kriser
 • Gruppedynamik, kommunikation og samarbejde
 • Organisationskultur
 • Det omgivende miljøs betydning for individets udvikling

Flere valgfag