Tingenes historie

Tingenes Historie handler om ting og mennesker og vores indbyrdes forhold. Hvordan og hvorfor skaber vi ting? Hvordan udvider og indskrænker, udvikler og former tingene vores verden?

Eksistentielle emner har ofte udgangspunkt i psykologi, filosofi og menneskers indbyrdes forhold, men hvad med alt det der omgiver os? Hvilken betydning har uret for vores forståelse af tid? Hvad betyder smartphonen for vores sociale liv? Og hvorfor har farmors grimme lampe alligevel så meget betydning, at vi gemmer den?

I faget arbejder vi med konkrete opfindelsers (virknings)historie og hvilken indflydelse de har haft på verden, som vi kender den i dag. Vi besøger museer og lossepladser, rensningsanlæg og biblioteker. Vi kigger på vores egne ting og forsøger at forstå, hvorfor vi i dag er forbrugere mere end tingbrugere. Og så kigger vi på fremtidens ting: for hvad sker der, når ting bliver levende?