Danmarks vilde planter

29. juli – 4. august 2018

Få jord under neglene og kom helt, helt tæt på søhøjlandets meget forskelligartede natur på et botanikkursus, hvor naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab er i fokus. lær at artsbestemme vores vilde flora og Fordyb dig i højskoleliv, planter og teori sammen med andre botanikinteresserede.

NATUROPLEVELSER
På dette års kursus sætter vi særligt fokus på plantesamfund i ferske vådområder som å, sø, mose og fattigkær samt hede og vejkant.

Silkeborg Højskole ligger i hjertet af Det Midtjyske Søhøjland, hvor Gudenåen, de mange søer samt nåle- og løvskove præger landskabet. Spændende plantesamfund finder vi lige uden for døren, for højskolen ligger ned til Silkeborg Langsø, hvor vi finder hede, birkedomineret hedemose samt å- og søbred.

EKSKURSIONER

 • Vi tager en aftenekskursion til Lindholm Hoved ved Mossø, hvor vi går langs pile-, ellekrat og rørskov. I fugletårnet nyder vi aftenkaffen, mens der er mulighed for at lytte til rørsangeren og med lidt held få øje på en havørn.
 • På en heldagsekskursion skal vi besøge Harrild Hede, der byder på en vandretur over heden med dværgbuske som hedelyng, revling og tyttebær. På hedens våde områder vokser klokkelyng, rosmarinlyng og tranebær, og med lidt held ser vi også flere arter af ulvefod. Turen går langs Kvindebæk gennem fugtige engstrækninger.
 • Der bliver mulighed for at studere vandplanter i Gudenåen og Sminge Sø. Efter en grundig introduktion tager vi på kanotur, hvor vi har gode muligheder for at studere vand- og sumpplanter som kalmus, brøndkarse, gifttyde, brudelys, enkelt og grenet pindsvineknop samt flere arter af vandaks. Som alternativ til kanosejlads kan man tage på ekskursion til fods gennem ege- og bøgeskov, hedemose, langs agerjord, ad vejkanter og langs søbred fra Gjern Bakker over smeltevandssletten til Sminge Sø.
 • En dag går ekskursionen til Resenbro, hvor vi studerer vejkanter på gåturen tilbage til højskolen. Vejkanter er nok den del af naturen, vi oftest betragter – og tit i hast fra bil eller cykel. Vejkanternes flora er meget varieret, helt afhængig af jordbundsforhold, gødskning på nærliggende arealer og vejvedligehold. 
 • Kursets sidste ekskursion går til næringsfattige moseområder i Velling skov. Vi skal gå i den gyngende mose Katkær med hængesæk af sphagnum og sjældne planter som klokkelyng og den kødædende soldug. Snabe Igelsø er en renvandet lobeliesø, hvor der er mulighed for at se tvepibet lobelie. På bredden vokser liden soldug og liden ulvefod. Vi vil også koncentrere os om at finde forskellige bregner og ulvefodsarter.

Vi lægger stor vægt på at formidle sammenhængen mellem plantesamfund og forekomsten af arter. Hvilke særlige økologiske forhold som vand, vind, temperaturer, jordbundsforhold m.m. præger voksestedet, og hvilke tilpasningsstrategier har planterne udviklet? Inden vi tager af sted på de forskellige ekskursioner, får vi derfor en introduktion til dagens plantesamfund: hede, å og sø, vejkant samt fattigkær.

På ekskursionerne bevæger vi os uden for vej og sti, så deltagelse forudsætter, at man er godt gående.

PLANTEBESTEMMELSE
Plantebestemmelse er en vigtig del af kurset. Deltagerne lærer at anvende en nøgle til bestemmelsen af planter og lærer samtidig de vigtigste botaniske begreber. For at kunne anvende botaniske opslagsværker, skal vi være fortrolige med planternes udseende; morfologien, og deres slægtsskabsforhold; taksonomien.

Hver dag introduceres en plantefamilie eller -gruppe med henblik på at se, hvilke særlige karakterer, der skal iagttages for at kunne bestemme arterne. Vi arbejder med lyngfamilien og herunder andre af hedens dværgbuske, de ferske vandes vand- og sumpplanter, kurveblomstfamilien samt karsporeplanter. På ekskursionerne fortæller vi også om planternes anvendelsesmuligheder. Tilbage på højskolen nøgler vi os frem til bestemmelsen af de hjembragte planter ved hjælp af opslagsbøger. I plantebestemmelsen vil vi især koncentrere os om urter og dværgbuske.

FÆLLESSKAB
Fællesskab vil opstå på flere måder. På kurset har du mulighed for at dyrke din interesse for Danmarks vilde planter sammen med andre ligesindede. Med højskolen som ramme er der også tale om et ægte højskoleophold med alt, hvad det indebærer af samvær, morgensamling, foredrag, fællessang og festaften.

DAGSPROGRAM

 • Tilbud om morgensvømning i højskolens svømmehal
 • Morgenmad
 • Morgensamling i foredragssalen
 • Introduktion til dagens plantesamfund
 • Introduktion til familier og arter
 • Ekskursion med lup, gummistøvler og madpakke
 • Bestemmelse af de indsamlede arter suppleret med botanisk grundviden
 • Middag
 • Foredrag eller plantebestemmelse

UNDERVISERE

 • Seniorbiolog Peter Wind, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Desuden flittig botanikunderviser, formidler, forfatter og ansvarlig for Danmarks orkidéovervågningsprogram. Peter er underviser på hele kurset.
 • Naturvejleder Jan Kjærgaard, Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Desuden forfatter og flittig formidler. Jan vil som lokalkendt guide ekskursionerne.
 • Højskolelærer Maren Gadegaard, Silkeborg Højskole. Maren er kursusleder, chauffør og kanoinstruktør.
 • Projektleder Birgit Kristiansen, Kursusleder, forfatter og redaktør til flere naturbøger. www.danmarksflora.dk.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.

I ØVRIGT

 • anvendes Dansk flora, Gyldendal, 2. udgave fra 2012 som bestemmelsesnøgle, hvorfor alle deltagere opfordres til at medbringe denne.
 • afholder Silkeborg Højskole i samme uge astronomikurset Det gådefulde univers, og der vil være fælles programpunkter.

Tilmelding

Tilmelding til kurset foregår på en særlig formular.

Tilmelding

Tilmelding til kurset foregår på en særlig formular.
Du kan hente kursusbeskrivelsen som pdf-fil, som du kan printe ud derhjemme.