Danmarks vilde planter

28. juli – 03. august 2019

Få jord under neglene og kom helt, helt tæt på Søhøjlandets meget forskelligartede natur på et botanikkursus, hvor naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab er i fokus. Lær at artsbestemme vores vilde flora og fordyb dig i højskoleliv, planter og teori sammen med andre botanikinteresserede.

Silkeborg Højskole ligger i hjertet af Det Midtjyske Søhøjland, hvor Gudenåen, de mange søer, nåle- og løvskove præger landskabet. De spændende plantesamfund finder vi lige uden for døren, for højskolen ligger ned til Silkeborg Langsø, hvor vi finder hede, birkedomineret hedemose samt å- og søbred. På dette års kursus sætter vi særligt fokus på plantesamfund på overdrev, strand, strandeng, å, sø og egekrat.

På kurset lægger vi stor vægt på at formidle sammenhængen mellem plantesamfund og forekomsten af arter. Hvilke særlige økologiske forhold som fx vand, vind, temperaturer og jordbundsforhold præger voksestedet, og hvilke tilpasningsstrategier har planterne udviklet? Inden vi tager af sted på de forskellige ekskursioner, får vi derfor en introduktion til dagens plantesamfund.

På ekskursionerne bevæger vi os uden for vej og sti, så deltagelse forudsætter, at man er godt gående.


EKSKURSIONER

 • Silkeborg Slot
  Vi arrangerer en tur fra borgruinen Silkeborg Slot og vandrer langs Langsøen med dens varierede plantesamfund af både sumpplanter, typiske grøftekantsarter og indførte haveplanter.
 • Sandgravene ved Addit
  En aftenekskursion går til sandgravene ved Addit. Det næringsfattige sand og pionersamfund giver nogle helt specielle kombinationer med bl.a. flere arter af ulvefod, soldug og kambregne.
 • Rørbæk Sø
  En fuld dags ekskursion går til Rørbæk Sø, en langsø i Skjernå-løbet. Her går vi på Fårebanke, der rejser sig som et sandet bakkedrag midt i søen. Fårebanke er et velbevaret overdrev, hvor der bl.a.  vokser  blåmunke, blåhat og blåklokke.
 • Vandring og kanotur på Gudenåen og Sminge Sø
  Vi får også mulighed for at studere undervands- og flydebladsplanter i Gudenåen og Sminge Sø. Efter en grundig introduktion tager vi på kanotur, hvor vi har gode muligheder for at studere vand- og sumpplanter som kalmus, brøndkarse, gifttyde, brudelys, enkelt og grenet pindsvineknop samt flere arter af vandaks. Som alternativ til kanosejlads kan du tage på ekskursion til fods gennem ege- og bøgeskov, hedemose, langs agerjord, ad vejkanter og langs søbred fra Gjern Bakker over smeltevandssletten til Sminge Sø.
 • Kalø
  En dag går ekskursionen mod øst til Kalø for at opleve eksponeret kyst og strandeng. Tættest på havet vokser kveller, strandmalurt og strandasters. På halvøen ligger en slotsruin, og her vokser gamle lægeplanter som hundetunge, bulmeurt, hjertespand, katteurt og almindelig katost.
 • Skallerund Sø og Stenholt Krat
  Kursets sidste ekskursion går til Skallerund Sø og Stenholt Krat. Her skal vi gå en dejlig tur ad en sti med gammel egestævningsskov på morbund til den ene side og frodig blandskov på muldbund til den anden side. De ældste egetræer er op mod 300 år gamle, men små og skåret ned mange gange. Skovbunden er dækket af ørnebregne, blåbær og tyttebær, ligesom vi bl.a. finder krat-fladbælg, håret frytle og skov-rørhvene i lysningerne samt liden vintergrøn. Vi skal også en tur ud på den gyngende hængesæk ved Skallerund sø. Her findes bl.a. benbræk, klokkelyng og smalbladet kæruld.

 

PLANTEBESTEMMELSE
Det er en vigtig del af kurset at få navn på de vilde planter. Deltagerne lærer at anvende en nøgle til bestemmelsen af planter og lærer samtidig de vigtigste botaniske begreber. For at kunne anvende botaniske opslagsværker skal vi være fortrolige med planternes udseende (morfologien) og deres slægtsskabsforhold (taksonomien).

Hver dag introduceres en plantefamilie eller plantegruppe, og vi undersøger hvilke særlige karakterer, der skal iagttages for at kunne bestemme arterne. Vi arbejder med løvtræer, de ferske vandes vand- og sumpplanter, kurv-og læbeblomstfamilien. På ekskursionerne fortæller vi også om planternes anvendelsesmuligheder. Tilbage på højskolen nøgler vi os frem til bestemmelsen af de hjembragte planter ved hjælp af opslagsbøger. I plantebestemmelsen vil vi især koncentrere os om urter og dværgbuske.


FÆLLESSKAB

Fællesskab vil opstå på flere måder. På kurset har du mulighed for at dyrke din interesse for Danmarks vilde planter sammen med ligesindede. Med højskolen som ramme er der også tale om et ægte højskoleophold med alt, hvad det indebærer af samvær, morgensamling, foredrag, fællessang og festaften.


DAGSPROGRAM

 • Tilbud om morgensvømning i højskolens svømmehal
 • Morgenmad
 • Morgensamling i foredragssalen
 • Introduktion til dagens plantesamfund
 • Introduktion til familier og arter
 • Ekskursion med lup, gummistøvler og madpakke
 • Bestemmelse af de indsamlede arter suppleret med botanisk grundviden
 • Middag
 • Foredrag eller plantebestemmelse

 

FOREDRAG
Et arbejdsliv på iskanten
// ved marinebiolog, fotojournalist og ekspeditionsleder Cecilia Vanman

NB. Foredragsprogrammet opdateres løbende.


UNDERVISERE

 • Peter Wind
  Seniorbiolog, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Desuden flittig botanikunderviser, -formidler, forfatter og ansvarlig for Danmarks orkidéovervågningsprogram. Peter er underviser på hele kurset.
 • Jan Kjærgaard
  Naturvejleder hos Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Desuden forfatter og flittig formidler. Jan vil som lokalkendt guide ekskursionerne.
 • Maren Gadegaard
  Højskolelærer på Silkeborg Højskole. Maren er kursusleder, chauffør og kanoinstruktør.

 

I ØVRIGT

 • anvendes Dansk flora, Gyldendal, 2. udgave fra 2012 som bestemmelsesnøgle, hvorfor alle deltagere opfordres til at medbringe denne.
 • afholder Silkeborg Højskole i samme uge astronomikurset Det gådefulde univers, og der vil være fælles programpunkter for de to kurser.

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Tilmelding

Tilmelding

Praktisk og priser

Få mere information om priser, ankomsttider og kontaktoplysninger her.

Faciliteter

Læs mere om højskolens værelser, faglokaler og naturen rundt om højskolen.

Højskolens køkken

Læs mere om maden, der bliver serveret på højskolens sommerkurser.