Danmarks vilde planter

26. juli – 01. august 2020

Kom helt tæt på søhøjlandets meget forskelligartede natur på et botanikkursus, hvor naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab er i fokus. Lær at artsbestemme vores vilde flora og fordyb dig i planter, teori og højskoleliv sammen med andre botanikinteresserede.

På dette års kursus sætter vi fokus på plantesamfund i ferske vådområder som å, sø, fugtig løvskov og fattigkær samt hede og vejkant, klosterplanter og deres anvendelse.

Silkeborg Højskole ligger i hjertet af Det Midtjyske Søhøjland, hvor Gudenåen, de mange søer samt nåle- og løvskove præger landskabet. Spændende plantesamfund finder vi lige uden for døren, for højskolen ligger ned til Silkeborg Langsø, hvor vi finder hede, birkedomineret hedemose samt å- og søbred.

EKSKURSIONER

 • Hald sø og Dollerup bakker byder på en vandretur fra Ravnsbjerg gennem Dollerup bakkers græs-overdrev, langs søbredden og derfra til genoprettet natur med vældområder og slyngende vandløb på det tidligere dambrug.
 • En kanoekskursion på Gudenåen eller vandretur på den nye Pramdragersti langs Gudenåen giver os gode muligheder for at studere vand- og sumpplanter som kalmus, brøndkarse, gifttyde, brudelys, enkelt og grenet pindsvineknop samt flere arter af vandaks.
 • Salten Profilet ved Velling skov, Danmarks største indlandsklint og et geologisk unikum. Her skaber kilder fra 1500 år gamle sandlag en meget hurtig overgang fra ekstremt næringsfattige til mere næringsrige forhold. Det betyder forekomst af både hedelyng, revling, forskellige gøgeurt, rundbladet soldug, klokkelyng, benbræk og meget mere inden for et lille areal.
 • Vi tager på en eftermiddagsekskursionen langs vejkanten på den gamle mælkevej fra Resenbro til Silkeborg. Vejkanter er nok den del af naturen, vi oftest betragter – tit i hast fra bil og cykel.  Vejkanternes flora er meget varieret og helt afhængig af jordbundsforhold, gødskning på nærliggende arealer og vejvedligehold. 
 • Øm Museums klosterhave rummer bl.a. flere reliktplanter i den store samling af middelalderplanter. På en rundvisning ser vi nærmere på planterne og får bl.a. indblik i anvendelsen til medicin i folketroen og hos datidens lærde munke.
 • Isenbjerg bakkeø ligger midt på heden på kanten af Gludsted plantage. En sommeraften skal vi nyde aftenkaffen med udsigt over hedelandskabet og med lidt held får vi selskab af kronhjortene i skumringstimen.

På kurset lægger vi stor vægt på at formidle sammenhængen mellem plantesamfund og forekomsten af arter. Hvilke særlige økologiske forhold som fx vand, vind, temperaturer og jordbundsforhold præger voksestedet, og hvilke tilpasningsstrategier har planterne udviklet. Desuden undersøger vi planternes anvendelse og kulturhistoriske betydning. Inden vi tager af sted på de forskellige ekskursioner, får vi derfor en introduktion til dagens plantesamfund og plantefamilier.

På ekskursionerne bevæger vi os uden for vej og sti, så deltagelse forudsætter, at man er godt gående.

PLANTEBESTEMMELSE
Det er en vigtig del af kurset at få navn på de vilde planter. Deltagerne lærer at anvende en nøgle til bestemmelsen af planter og lærer samtidig de vigtigste botaniske begreber. For at kunne anvende botaniske opslagsværker skal vi være fortrolige med planternes udseende (morfologien) og deres slægtsskabsforhold (taksonomien).

Hver dag introduceres en plantefamilie eller plantegruppe, og vi undersøger hvilke særlige karakterer, der skal iagttages for at kunne bestemme arterne. Vi arbejder med lyngfamilien, de ferske vandes vand- og sumpplanter, ærteblomstfamilien samt skærmblomstfamilien. Tilbage på højskolen nøgler vi os frem til bestemmelsen af de hjembragte planter ved hjælp af opslagsbøger. I plantebestemmelsen vil vi især koncentrere os om urter og dværgbuske.


FÆLLESSKAB
På kurset har du mulighed for at dyrke din interesse for Danmarks vilde planter sammen med ligesindede. Højskolen som ramme byder på masser af samvær, morgensamling, foredrag, fællessang og festaften. I denne uge afholder Silkeborg Højskole astronomikurset Det gådefulde univers, og der vil være fælles programpunkter for de to kurser.


DAGSPROGRAM

 • Tilbud om morgensvømning i højskolens svømmehal
 • Morgenmad
 • Morgensamling i foredragssalen
 • Introduktion til dagens plantesamfund og familiearter
 • Ekskursion med lup, gummistøvler og madpakke
 • Bestemmelse af de indsamlede arter suppleret med botanisk grundviden
 • Middag
 • Aftenprogram med bl.a. sangaften og foredrag.


UNDERVISERE

 • Peter Wind
  Seniorbiolog, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Desuden flittig botanikunderviser, -formidler, forfatter og ansvarlig for Danmarks orkidéovervågningsprogram. Peter er underviser på hele kurset.
 • Jan Kjærgaard
  Naturvejleder hos Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Desuden forfatter og formidler. Jan vil som lokalkendt guide ekskursionerne.
 • Maren Gadegaard
  Kursusleder og højskolelærer på Silkeborg Højskole.

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Tilmelding

Tilmelding

Praktisk og priser

Få mere information om priser, ankomsttider og kontaktoplysninger her.

Faciliteter

Læs mere om højskolens værelser, faglokaler og naturen rundt om højskolen.

Højskolens køkken

Læs mere om maden, der bliver serveret på højskolens sommerkurser.