fbpx

En på eksistensen
– Dommedag NU!

16. – 22. juli 2023

Tag del i en unik højskoleoplevelse med fuldt drøn på filosofi, psykoanalyse, eksistensteologi og de store litterære klassikere. Det bliver en uge med højt til loftet og dybde i tanken og med plads til daglige debatter og natlige diskussioner.

DOMMEDAG NU
Jorden går under i morgen. I krig og klima. Vi har hørt det før, men måske er det nu, det er nu. For én væsentlig ting har ændret sig: Mennesket er i dag blevet så magtfuldt, at det er i stand til at destruere sine egne livsbetingelser. Og vi er tilsyneladende ikke i stand til at stoppe udviklingen og dermed vores egen undergang. Og hvem skal så redde os? Kan vi redde os fra os selv? Eller har vi i sandhed altid været ‘undergængere’?

Derudover er den vestlige kultur uløseligt forbundet med en kristendom, der netop tog sin begyndelse som en dommedagskult. Det viste sig imidlertid hurtigt, at verden ikke gik under, og siden da er vi endt i et paradoks: Jo mere vi har forsøgt at afskaffe den religiøse forestilling om undergangen, jo mere overbeviste er vi blevet om videnskabens og realisternes dommedagsscenarie. Det handler bare om at se sandheden i øjnene. I dag spørger vi os selv, om ikke det ligefrem er ønskværdigt at mennesket går under, fordi vores art fra begyndelsen har været en fejlmutation. Har vi stirret os blinde på en selvbekræftende og livsfornægtende dystopi? Eller er det netop gennem desperationen, at vi kan finde et nyt håb?

Men dommen er ikke nødvendigvis et onde. Det er ikke engang nødvendigvis en undergang. For de kristne var dommedag en overgang til noget nyt, et nyt liv. Og selv i juridisk forstand, er dommedag ikke en afslutning. Det kan jo også være, at dommen ender med en frifindelse. Vi frygter dommedag, men der er også en lettelse i endelig at få affældet dommen, at få afklaring og måske omsider at få lov til at afsone sin straf.

Det bliver en uge, hvor vi graver os ned i både den kollektive og den personlige dommedag. I dommen som både religiøs, juridisk og eksistentiel kategori. I den dom, vi dagligt fælder over andre og os selv i håbet på enten kosmisk retfærdighed eller nådesløs tilgivelse.

UGENS OPLÆG (foreløbig)

 • Det mørke Univers, intetheden og universets undergang
  // Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og museumsinspektør på Science Museerne
 • “Som gennem ild” – Guds dom over en verden i flammer
  // Lars Sandbeck, ph.d., forfatter og lektor i teologi
 • Tillid til mørket – Når livet byder os mørket, tilbyder det os samtidig en mulighed for at leve
  // Sara la Cour, antropologi og krigsveteran
 • Tankens håbefulde genklang fra livets undergang og tabets dyb! – Kierkegaard og Adorno
  // Peter Aaboe, adjunkt i idéhistorie
 • Proto-civiliserede aber – Et evolutionssociologisk forsvar mod dommedag
  // Lasse S. Liebst, ph.d., lektor i sociologi
 • Skam skal grædes ud og grines væk
  // Cecilie Lund Ramsing, cand.pæd. i pædagogisk psykologi

 • Forfatterne og klimakampen
  // Maja Lucas, forfatter
 • Mennesket er undergangen. Skylden er ubetvivlelig – Kafka som eksempel
  // Søren R. Fauth, dr.phil, forfatter og kursusleder
 • “Because it’s judgement that defeats us” – Sløk, Kierkegaard og præsentisk eskatologi
  // Christian Hjortkjær, ph.d. og kursusleder

UGENS RAMMER
Det bliver en uge med ikke blot dommedagsprofetier men også dommedagsanalyser inden for musik, kunst, litteratur, teologi, psykoanalyse, astronomi og filosofi. Det bliver en uge med kvalitet, et højt fagligt niveau og eksistentielle saltomortaler. Til det har vi brug for den næsten klosteragtige rundgang, som højskolen tilbyder med sine daglige morgensamlinger, måltider og fastlagte kaffepauser for på den måde at sætte tanken fri til fordybelse, forundring og fortabelse. Vi har derfor også allieret os med Silkeborg Højskoles egen ølentusiast, som lover fadøl i spitzenklasse.

Derudover vil ugen byde på aftenhygge, film, udflugt, søbad, sauna, bålaften og koncert, inden vi slutter ugen af med en ordentlig festmiddag.

SÆRPRIS FOR UNGE UNDER 30 ÅR
Er du endnu ikke fyldt 30 år, er der i begrænset omfang mulighed for at vælge soveplads på en madras i et klasseværelse, der denne uge fungerer som sovesal.

Kursusledere er Søren R. Fauth, digter, dr.phil. samt Christian Hjortkjær, højskolelærer, forfatter, ph.d.

Programmet opdateres løbende. Deltagere modtager det endelige ugeprogram fem uger før kursusstart.

En på eksistensen – Dommedag Nu!

En på eksistensen – Dommedag Nu!

Praktisk og priser

Læs om priser, betaling, afbudsregler mv. gældende for sommerkurser.

værelser og Faciliteter

Læs om værelser, undervisningslokaler og naturen der omgiver højskolen.

Højskolens køkken

Læs om maden vi serverer på højskolens sommerkurser.