Mennesker og kunst

16. – 22. juni 2019

Velkommen til en højskoleuge med fokus på mennesker, kunst, eksistens og fordybelse i kunsten, de store fortællinger, fællessang og poesi.

Silkeborg Højskole har altid beskæftiget sig med kunst, hvilket afspejles i dels højskolens hovedfag og dens store kunstsamling. Kunst sætter ting i perspektiv. Kunst kommunikerer, vækker følelser og lægger op til eftertanke. Gennem højskolens program sætter vi kunsten til debat. For hvad vil den os? Hvad er det for en kunst, der rammer os? Hvad er det skønne, og hvad er det hæslige? Hvad provokerer – og hvorfor? Kunsten virker forskelligt på os alle hver især, og det er kun gennem dialog og kunsthistorisk indsigt, vi bliver klogere på, hvad kunsten vil os, og hvad den siger os om det at være menneske i verden. I den sidste ende er det dog kun os selv, der må mærke efter og bedømme, hvad der er god og dårlig kunst.

På sommerkurset Mennesker og Kunst vil vi lave nedslag i det kunsthistoriske med læreroplæg, billedsamtaler og workshops hvor deltagerne inddrages.  Vi inviterer også spændende forfattere, kunstnere og kunstformidlere til at krydre vores uge med æstetiske og personlige input. Dertil kommer morgensamlinger med fællessang, fortællinger, sangaften, koncert, udflugter, festmiddag og -aften.

Sommerkurset afvikles parallelt med kurset Alting har en tid, og der vil være fælles programpunkter.


KUNSTHISTORIE OG DISKUSSIONER
Gennem de æstetiske indslag og kunstoplæg vil vi dels få forskelligartede oplevelser til sanserne samt indsigt i, hvordan man kan kommunikere med og om kunst. “Mennesker og kunst” handler om fordybelse og samtale; om at gå i dialog med den store kulturarv helt tilbage til hulemalerierne, og om selv at finde et sprog at kommunikere med om kunsten. Både når den inspirerer, når den provokerer, og når den umiddelbart ikke siger os noget.

Gennem kunsthistoriske nedslag vil vi desuden undersøge, hvordan billedkunstens udtryk har ændret sig op gennem historien. I dag kan det for eksempel undre de fleste, at impressionisterne blev mødt med hån og latter i slutningen af 1800-tallet. Hvad skete der, og hvordan påvirkede det de ismer, der fulgte efter? Hvad søgte den russiske billedkunstner, Kazimir Malevitj, at opnå ved at male et sort kvadrat? Hvad var det, der gjorde og fortsat gør, at Paul Anker Bech ikke kunne få sine værker anerkendt af kunstkritikerne? Hvad ligger bag, at Asger Jorns hovedværk Stalingrad er så markant anderledes i udtryk end hans andre værker? Hvad skete der i Arne Haugen Sørensens kunstneriske virke, der gjorde, at han bevægede sig fra sine mange motiver med dyr, damer og katastrofer til i dag at koncentrere sig alene om kristne motiver til glæde for mange menighedsråd og danske kirker?

Dette og meget mere vil vi diskutere gennem billedoplæg og besøg på henholdsvis Museum Jorn og Arne Haugen Sørensens eget museum i Kunstpavillionen i Videbæk.


WORKSHOPS
Et par gange i løbet af kurset vil der indgå kunstpraktiske workshops, hvor man som deltager selv får lov at prøve kræfter med at være udøvende kunstner.  Alle kan deltage uanset erfaring, når der undervises i henholdsvis croquis og maleri.


FOREDRAG

 • Synliggørelse – kunsten gengiver ikke det synlige, men gør synlig
  // forfatter Anders Laugesen interviewer kunster Maja Lisa Engelhardt
 • Pralbønner og hjemlighed
  // ved forfatter og sognepræst Hanne Jul Jakobsen
 • Klassisk dansk design i børnehøjde
  // ved designer, lærer og forfatter Marie Hugsted
 • Hvor er kunsten nu?
  // ved TV-vært og kunsthistoriker Peter Kær
 • At fortælle mennesket
  // ved forfatter Maria Helleberg
 • At male på livet løs
  // billedkunstner Søren Sejr i interview om sin praksis


KULTURINDSLAG

 • Sangaften om højskolesangbogen med organist og medlem af redaktionen af den nye højskolesangbog Anne Odgaard
 • Udflugt og kunstformidling til Arne Haugen Sørensens museum i Videbæk
 • Udflugt og kunstformidling til Museum Jorn i Silkeborg

Kursusleder:
Jan Hamborg Lundum, viceforstander og højskolelærer

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Tilmelding

Tilmelding

Praktisk og priser

Få mere information om priser, ankomsttider og kontaktoplysninger her.

Faciliteter

Læs mere om højskolens værelser, faglokaler og naturen rundt om højskolen.

Højskolens køkken

Læs mere om maden, der bliver serveret på højskolens sommerkurser.