POLITIK

MORTEN: Det vigtigste er, at man har lyst til at debattere og blive klogere. Vi har hele tiden en dialog, og man skal danne sig en holdning. Her er også plads til at skifte mening.

Politik

Krig i Syrien, ny gymnasiereform, antal pædagoger pr. barn i børnehaven, frivillige foreningers arbejde for flygtninge. Politik er ikke kun det, der foregår på Christiansborg, det er også foreningsliv og viden om samfundet.

Hvad er tanken bag?
Politik er engagement, viden om samfundet og demokratisk debat. Vi lærer mere, så der er plads til en debat på gode argumenter. Er du nysgerrig, vil du blive klogere og blive udfordret, så er politik for dig.

 

politik08

Politik er engagement
Alle har ansvar for og indflydelse på, hvordan verden skal se ud. Politik på højskole er ikke at sidde på sin flade og tærske politisk teori eller lufte fordomme. Vi skal prøve vores fordomme og tanker af i den virkelige verden, for sådan bliver de til holdninger.

Politik på højskole er at sætte sig selv i spil og tage stilling uden at stå stille. Der findes ikke rigtige holdninger, men det er en borgerpligt at have holdninger. Vi prøver holdningerne af sammen og finder ud af, hvad vi mener, hvis vi er er tvivl.

Hvad skal vi lave?
Undervisningen i politik er en blanding af oplæg, diskussion, projekter og deltagelse i debatter. En gang om ugen holder en elev oplæg om noget, vedkommende har på hjerte.

Politik er viden om samfundet
I politik fordyber vi os og får større viden om for eksempel demokrati og grundlov, de politiske partier og velfærdsstaten, EU og FN, menneskerettigheder, globalisering og international politik, politisk idéhistorie, mediernes rolle, kommunikation og formidling.

Politik er demokratisk debat
I politik stiller vi en masse spørgsmål og forfølger svarene. Vi besøger politikeren, embedsmanden, journalisten og spindoktoren og tager på studietur for at opleve den politiske kultur og demokratiske debat i et andet land.

KrKrKræKræver det særlige forudsætninger?
Politik er for alle. Det eneste krav er, at du har lyst til at blive klogere og debattere.

 

Tilmeld dig

Meld dig til et højskoleophold på Silkeborg Højskole

Thea Puggaard Strand

Thea Puggaard Strand

Underviser i hovedfaget Politik

tps@silkeborghojskole.dk

Valgfag

Du sammensætter dit højskoleophold med ét hovedfag, 2 eksistensfag og 3-4 valgfag. Disse valgfag er særligt aktuelle, hvis du vil have fokus på politik: