fbpx
Prisen består af fire dele. Basis, selve opholdet, studierejsen og evt. explorer-rejse

Brug beregneren til at regne en samlet pris ud for dit højskoleophold. Prisen afhænger af opholdets længde, hvilken studierejse du vælger, og om du tilvælger en Explorer-rejse.

beregn din Pris

Sådan regnes prisen ud

Et højskoleophold ligger enten i forårs- eller efterårshalvåret og består af nedenstående:

Basisomkostninger

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000 (refunderes ikke ved afmelding)
 • Nøgle- og værelsesdepositum kr. 500 (refunderes når opholdet slutter).
 • Materialeudgifter kr. 1.800.
  Indeholdt i materialeudgifter er en højskolesangbog, en Silkeborg Højskole-t-shirt, workshop- og værkstedsmaterialer mm. samt livslangt medlemskab af Silkeborg Højskoles Elevforening (SHE).
  Derudover er du dækket af højskolens ungdomsrejseforsikring, når du rejser med højskolen til lande uden for Norden/EU.

HØJSKOLEOPHOLD INKL. OBLIGATORISK STUDIEREJSE SAMT EVT. EXPLORER-REJSE

 • Kost og logi på dobbeltværelse, undervisning og udflugter i Danmark.
 • Efteråret 2024: 19 uger til en ugepris a kr. 1900.
 • Foråret 2025: 23 kursusuger à kr. 1.950 (inkl. Folkemødet på Bornholm), eller
 • 24 kursusuger à kr. 1.950 inkl. Folkemødet på Bornholm og en Explorer-rejse.

  Betaling

  Når vi har bekræftet din tilmelding, skal du inden for otte dage betale et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000 for at være sikret en plads.

  Det resterende beløb opkræves i to rater. Inden kursusstart (1. juli eller 15. november) skal du betale første rate.
  Anden rate skal du betale 1. april (forårssemester) eller 1. november (efterårssemester).

  Beløbene vil fremgå af den betalingsoversigt, du modtager sammen med informationsmaterialet 14. dage før første betaling skal falde.

  Højskolens betingelser ’det med småt’ fremsendes sammen med bekræftelse på tilmelding.

  YDERLIGERE UDGIFTER

  Der kan være ekstra udgifter fx til vaccinationer forbundet med de respektive rejser. Læs mere under rejsebeskrivelserne: silkeborghojskole.dk/rejser

  Der vil i særlige tilfælde også være lidt ekstra udgifter til valgfrie materialer, der rækker ud over de standardmaterialer, der stilles til rådighed i undervisningen.
  Du må også påregne udgifter til anskaffelse af friluftslivbeklædning og -udstyr afhængig af årstid og rejsemål.

  MULIGHED FOR TILSKUD OG STØTTE

  Pitstop

  Er du under videregående uddannelse og har du brug for en pause i studierne, kan du komme på Silkeborg Højskole til nedsat pris.
  Vi har mulighed for at reducere ugebetalingen med 300 kr. pr. uge for et begrænset antal elever. Aftale om pitstop skal være indgået med kontoret inden kursusstart.

  Ung uden kompetencegivende ungdomsuddannelse (UUK)

  Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (stx, hfx, htx, hhx eller en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse), har du mulighed for at få nedsat betalingen med 400 kr. pr. uge.

  Det er en forudsætning for støtten, at du er mellem 17½ og 25 år og gennemfører mindst 12 uger af det kursus, du har tilmeldt dig.

  Mentorstøtte til unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse

  Er du mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme på højskole med støtte fra en mentoruddannet højskolelærer.
  Første skridt er at kontakte din UU-vejleder og få skrevet et højskoleophold ind i din uddannelsesplan. Dernæst vil vi gerne have besøg af dig, så vi kan drøfte, hvordan vi bedst støtter dig under dit ophold.
  Uddannelsesplanen skal sendes til os senest fire uger før dit højskoleophold, så din mentorlærer har mulighed for at forberede sig på at give dig den bedst mulige støtte under dit ophold.

  Mentorordningen giver dig desuden mulighed for at få nedsat din egenbetaling af højskoleopholdet med 400 kr. pr. uge.

  De ansvarlige for mentorordningen på Silkeborg Højskole er viceforstander Jan Lundum og skolesekretær Helle Lykke Larsen.

  Læs mere om mentorordningen på Højskoleforeningen  FFD’s hjemmeside.

  Højskoleforeningens stipendie

  Du kan søge individuel elevstøtte gennem Højskolestipendiet. Stipendiet er en del af Mangfoldighedspuljen, som bl.a. betyder, at elever som kan mangfoldiggøre højskolens elevsammensætning bliver tilgodeset.
  Undersøg om stipendiet kan være relevant for dig og skriv eller ring (tlf. 86 87 29 33) til os – du skal nemlig ansøge sammen med højskolen.

  Læs om alle mulighederne for at søge økonomisk støtte til højskoleophold på højskoleforeningens hjemmeside.

   

  Tilmeld dig

  Meld dig til et højskoleophold på Silkeborg Højskole