fbpx

Prisberegner

 

Sådan regnes prisen ud

Et højskoleophold ligger enten i forårs- eller efterårshalvåret og består af nedenstående.

Basisomkostninger

 • Indmeldelsesgebyr kr. 2.000 (Beløbet refunderes ikke ved afmelding)
 • Nøgle- og værelsesdepositum kr. 500 (Beløbet refunderes efter endt ophold).
 • Materialeudgifter kr. 1.800.
  Indeholdt i materialeudgifter er en højskolesangbog, en Silkeborg Højskole t-shirt, workshop- og værkstedsmaterialer samt livslangt medlemskab af Silkeborg Højskoles Elevforening (SHE).

Kursusudgifter

Kost og logi på dobbeltværelse, undervisning og udflugter i Danmark.

 • Efteråret 2024: 19 uger til en ugepris a kr. 1900.
 • Foråret 2025: 23 kursusuger a kr. 1.950 (inkl. Folkemødet på Bornholm), eller
  24 kursusuger a kr. 1.950 (inkl. Folkemødet på Bornholm og en Explorer-rejse).

Rejseudgifter

Din samlede pris afhænger af valg af studie- og evt. explorerrejse.

 

sådan opkræves betaling

INDMELDELSESGEBYR
Når vi har bekræftet din tilmelding, skal du inden for otte dage betale et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000 for at være sikret en plads.

KURSUSUDGIFTER
14 dage før første betaling skal falde modtager du en betalingsoversigt, der viser dine samlede kursusudgifter.

Dette beløb opkræves i to rater.

1.rate betales inden kursusstart:
1. juli (efterårssemester) eller
15. november (forårssemester).

2. rate betales undervejs i opholdet:
1. november (efterårssemester) eller
1. april (forårssemester).

YDERLIGERE UDGIFTER

Der kan være individuelle udgifter forbundet med:

 • fx visum, vaccinationer og måltider under rejserne
 • valgfrit køb af materialer, der rækker ud over de standardmaterialer, der stilles til rådighed i undervisningen.
 • anskaffelse af fx outdoorbeklædning og -udstyr afhængig af hovedfag, årstid og rejsemål.

MULIGHED FOR TILSKUD OG STØTTE

Pitstop

Er du i gang med en videregående uddannelse og har du brug for en pause i studierne, kan du komme på Silkeborg Højskole til nedsat pris.
Vi har mulighed for at reducere ugebetalingen med 300 kr. pr. uge for et begrænset antal elever. Aftale om pitstop skal være indgået med kontoret inden kursusstart.

Ung uden kompetencegivende ungdomsuddannelse (UUK)

Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (stx, hf, hfx, htx, hhx eller en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse), har du mulighed for at få nedsat betalingen med 400 kr. pr. uge.

Det er en forudsætning for støtten, at du er mellem 17½ og 25 år og gennemfører mindst 12 uger af det kursus, du har tilmeldt dig.

Mentorstøtte til unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse

Er du mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme på højskole med støtte fra en mentoruddannet højskolelærer.

Første skridt er at kontakte din UU-vejleder og få skrevet et højskoleophold ind i din uddannelsesplan. Dernæst vil vi gerne have besøg af dig, så vi kan drøfte, hvordan vi bedst støtter dig under dit ophold.

Uddannelsesplanen skal sendes til os senest fire uger før dit højskoleophold, så din mentorlærer har mulighed for at forberede sig på at give dig den bedst mulige støtte.

De ansvarlige for mentorordningen på Silkeborg Højskole er viceforstander Jan Lundum og skolesekretær Helle Lykke Larsen.

Læs mere om mentorordningen på Højskoleforeningen FFD’s hjemmeside.

Højskoleforeningens støttemuligheder

Du kan søge individuel elevstøtte gennem Højskolestipendiet. Stipendiet er en del af Mangfoldighedspuljen, som bl.a. betyder, at elever som kan mangfoldiggøre højskolens elevsammensætning bliver tilgodeset.

Undersøg om stipendiet kan være relevant for dig og skriv eller ring (tlf. 86 87 29 33) til os – du skal nemlig ansøge sammen med højskolen.

Læs om alle mulighederne for at søge økonomisk støtte til højskoleophold på højskoleforeningens hjemmeside.

 

Tilmeld dig

Meld dig til et højskoleophold på Silkeborg Højskole