fbpx

optagelsespolitik

Silkeborg Højskole er for alle. På et enkelt område har vi dog været nødt til at sætte nogle rammer for elevoptaget. Det kan du læse om her.

Vi byder alle køn velkommen på Silkeborg Højskole, men de seneste år har pigerne været hurtigt ude af starthullerne og tilmeldt sig vores forårs- og efterårssemestre med så stor overvægt og hastighed, at kønsbalancen er tippet – helt op imod 70 procent i pigernes favør. Ubalancen viser sig i elevsammensætningen som helhed såvel som på de enkelte hovedfag. Det går ud over mangfoldigheden. Vi oplever i forlængelse heraf, at flere og flere kommende elever spørger ind til kønsfordelingen på skolen, fordi det betyder noget for stemningen, dynamikken og højskoleoplevelsen.

Vi har derfor valgt fremadrettet at tilstræbe en bedre fordelingsbalance mellem kønnene. Af samme grund vil du kunne opleve, at der fx kan være venteliste til en pigeplads på et semester, mens der stadig vil være ledige pladser til andre køn. Hvis du kommer på venteliste på baggrund af denne nye politik, vil du blive informeret herom kort efter vi har modtaget din tilmelding. Optag fra ventelisten vil fortsat ske i kronologisk rækkefølge og i den udstrækning, at der er ledige pladser på elevens ønskede hovedfag.

Ovenstående tiltag mener vi – og vores elever – sætter rammerne om den allerbedste højskoleoplevelse.