fbpx

Naturforståelse

Naturen er et eksistentielt grundvilkår. Naturen er forunderlig, og jo mere vi ved og kender svarerne på, desto mere er der at undre sig over.

Kendskab til naturen medfører rigere oplevelser, og i faget Naturforståelse tager vi udgangspunkt i en tro på, at jo mere vi ved, desto flere nuancer oplever vi.

Vi skal bruge vores sanser til at dufte, smage, mærke og se. Vi arbejder både med forståelsen af, hvordan landskabet er skabt, og hvilke forskellig levevilkår det skaber. Vi arbejder med at se og forstå sammenhænge mellem geologiske forhold, kulturskabte forudsætning og de dyr og planter, der finder sig tilrette forskellige levesteder. 

Vi besøger forskellige naturtyper og tager udgangspunkt i det vi oplever. Vi bruger biologiens systematik og geologiens kategoriserende beskrivelse til at nuancere vores oplevelser.

Rasmus Simonsen

Rasmus Simonsen

Underviser