Skulptur

En skulptur er ikke længere kun noget, der står på en sokkel. Vi vil derfor arbejde med skulptur i et udvidet felt og udfordre den traditionelle måde at tænke skulptur og tilgå materialer på. Vi vil eksperimentere med forskellige materialer, former og tilgange, og vi vil undersøge både det fysiske og immaterielle skulpturbegreb.

I nogle øvelser vil vi primært arbejde med formgivning og materialekendskab, mens den kunstneriske bearbejdning i andre øvelser ikke nødvendigvis vil ligge i håndværket, men i den konceptuelle idé samt planlægningen og udførelsen. 

Game Theory