Teologi

Teologi handler om kristendommens rolle i Danmark og menneskers forsøg på at sætte ord på hvad eller hvem Gud er. Vi skal grave lidt ned i historien for at forstå kristendommens rødder og vi skal se på nogle af de gamle tekster, som teologer stadig vender tilbage til for at forstå budskabet.

Du vil løbe ind i teologiske tanker af Luther, Grundtvig, Løgstrup, Kierkegaard og Bonhöffer, men også måde nutidige teologer, som stadig knokler med kristendommens rolle, forståelsen af skabelse og åbenbaring eller om Gud også findes i andre religioner.

Med inspiration fra salmer, teologiske tekster og nutidige diskussioner om kristendommens rolle vil vi sammen forsøge at forstå nogle af de spørgsmål og svar som teologien stadig tumler med.

Game Theory