fbpx

Artist in Residence

Er du kunstner, musiker, forfatter eller lignende, og savner du tid og rum til at dyrke din skabertrang? På Silkeborg Højskole er der mulighed for at ansøge om at komme på Artist in Residence-ophold. 

Riv en eller flere uger ud af kalenderen for at få ro og inspiration til dit kunstneriske arbejde. Vi tilbyder kost, logi og vores faciliteter til fri afbenyttelse.

Tanken bag Artist In Residence er, at kunstnere inden for særligt billedkunst, musik, scenekunst, litteratur, religion og eksistens kan søge om ophold i enkelte dage eller uger på højskolen til gensidig inspiration. Kunstneren kan som udgangspunkt bo og spise gratis i den periode, der aftales med forstanderne.

Som modydelse er det hensigten, at kunstneren åbner op for sine processer med fx åbent atelier eller værksted, hvor højskoleeleverne kan lade sig inspirere. Der kan også være tale om workshops, en koncert eller en undervisningsgang, kunstneren tilrettelægger for højskolens elever under opholdet. Dette kan ske i samarbejde med højskolens lærere på et fag, eller der kan være tale om en selvstændig undervisning for en gruppe elever eller for hele højskolens elevhold. 

Eleverne på højskolen bor her i 4-5 måneder, og det er generelt vigtigt for os, at de kunstnere, der indgår i Artist In Residence tager del i dét at være tilstede i det sociale på højskolen og deler deres tanker om det, de er fordybet i og brænder for.

Er du interesseret, så send os en kort ansøgning inkl. CV og projektbeskrivelse.

Har du spørgsmål, kan du kontakte viceforstander Jan Hamborg Lundum på jl@silkeborghojskole.dk