Bestyrelse

Indvalgt af FDF

Jens Maibom Pedersen
Formand
E-mail: jmp@diakonhojskolen.dk

Johannes Konstantin Neergaard
Næstformand

Erik Fyhn
Kasserer

Christian Skovsgaard Bjerre

Hans Jørn Riis

Ulla Visbech

 

Valgt af repræsentantskabet

Erik Benny Jensen

Marie Halkjær

Kræn Bech-Petersen

Tage Landgrebe-Nielsen

 

Indvalgt af KFUM-Spejderne i Danmark

Morten Trampedach Junget

 

Indvalgt af KFUM & KFUK i Danmark

Jens Chr. Sandbjerg

 

Indvalgt af elevforeningen

Andreas Krogh

 

Medarbejderrepræsentanter

Karin Klesner

Thea Puggaard Strand

Arrangementer på Højskolen

  1. Adventurerace Junior DM 2019

    26. apr. kl. 9:00 - 18:00
  2. Højskolernes dag

    4. maj. kl. 13:00 - 16:00
  3. Alsangsaften

    5. maj. kl. 19:30 - 21:30