Tre unge mænd snakker om højskolens værdigrundlag

Højskolens værdigrundlag

Silkeborg Højskole er et frirum med plads til at tænke selv – med tanke for andre

Silkeborg Højskole har rod i den grundtvigske højskoletradition. Det betyder, at vi lægger vægt på det hele menneske. Vi vil være med til at skabe med-mennesker. Et højskoleophold skal derfor skabe rammer for den enkeltes personlige og faglige udvikling i fællesskab med andre.

Værdimål

Silkeborg Højskoles værdimål søges opnået i henholdsvis undervisning og samvær ved at skabe:

 • Længsel og visioner der bliver til gennem et møde med politiske visioner, historiske bedrifter, en kristen tilværelsestolkning, naturens gang, et poetisk sprog samt perspektivskabende billeder.
 • Indignation og empati, der opstår i mødet med mennesker og vilkår i verden lokalt og globalt med tid og plads til kritisk eftertanke, tvivl og handling.
 • Dybde og udholdenhed der opøves gennem krav om koncentration, oplevelsen af at gøre noget færdigt, egne førstehåndsoplevelser, fysisk udfoldelse, formidling af færdigheder og forpligtende opgaver.
 • Myndighed og selvværd der tilegnes gennem mulighed for at tale ud, lejlighed til at tage stilling, varetagelse af ansvar, afprøvelse af egne kræfter, deltagelse i demokratiske processer samt møde lærere med holdning.
 • Fælles forpligtelse der indøves gennem oplevelsen af højskolen som et socialt  forpligtende  miljø, afprøvelse af fælles kræfter samt oplevelse af frihed til forskellighed.

Årsplan og vedtægter

Årsplan for skoleåret 2018/2019
Vedtægter

Arrangementer på Højskolen

 1. Adventurerace Junior DM 2019

  26. apr. kl. 9:00 - 18:00
 2. Højskolernes dag

  4. maj. kl. 13:00 - 16:00
 3. Alsangsaften

  5. maj. kl. 19:30 - 21:30