fbpx

Projektet er støttet af VILLUM FONDEN.

Bevilling på 1.950.000 kr. til nyt og innovativt udendørs undervisningsmiljø på Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole modtager 1.950.000 kr. fra VILLUM FONDEN til projekt ”Trætoppen”; et nyt og innovativt udendørs undervisningsrum, mødeplatform og overnatningssted blandt trætoppenes kroner. 

Nye perspektiver på læring og fordybelse

Forstander på Silkeborg Højskole Claus Staal fortæller om tankerne bag projekt “Trætoppen”.
”Vi er glade for bevillingen fra VILLUM FONDEN, der nu gør det muligt for os at realisere et helt nyt dannelsesrum. Trætoppen konkretiserer ideen om et undervisningsmiljø, der via sin udformning ændrer perspektivet på læring og fordybelse og løfter os i både krop og tanke. Undervisningen hæves fra klasselokalet på jorden op i trækronerne; fra det begrænsende undervisningsrum og udenfor mod uendelige horisonter. Bæredygtighed i både ide og udførsel er samtidig en grundpræmis for byggeriet og er en vigtig del af Silkeborg Højskoles dna.”

Unikt undervisningsmiljø i pagt med naturen

Den århusianske tegnestue ReVærk har realiseret visionerne for Trætoppen og beskriver inspirationen således:
”Trætoppen bringer den enkelte bruger helt tæt på naturen i arkitektonisk symbiose med det omkringliggende skovmiljø. Projektet hæver sig over skovbunden og lader sine brugere være i øjenhøjde med skovens birketræskroner. Byggeriet er organiseret som en platform med fem tilkoblede alkover, der hver især strækker sig ud mellem skovens træer og indfanger oplevelsen af skoven. Den byggede struktur skal underordne sig skovens rum i materialer og udformning og udføres så reversibelt som muligt.”

En gave til lokalområdet

Bevillingen til projektet er givet under VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021, som har til formål at støtte udendørs anlæg og aktiviteter af blivende karakter. Det er fondsbestyrelsens håb, at man med denne bevilling vil medvirke til at skabe et nyt og anderledes udendørs undervisningsrum og overnatningssted til gavn og glæde for højskolens og lokalområdets brugere.

Om VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2020 uddelte VILLUM FONDEN 752 mio. kr. VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

VILLUM FONDEN LOGO